Preskoči na sadržaj

Naziv projekta: MREŽA KOM5ENTNOSTI

EU
 • Financiranje projekta: Europski fond za regionalni razvoj
  Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“
 • Razdoblje provedbe projekta: 7. siječnja 2020. - 27. travnja 2023.
 • Ukupna vrijednost projekta: 31.391.735,36 kn
 • EU sufinanciranje projekta: 29.999.899,81 kn
 • Potpisnici Ugovora:
  - Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
  - SAFU (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije)
  - Ugostiteljska škola Opatija - korisnik

Regionalni centri kompetentnosti

Vlada Republike Hrvatske donijela je 28. rujna 2016. godine Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. – 2020. Programom je predviđena Mjera 1.4. Uspostavljanje regionalnih centara kompetentnosti.

Regionalni centri kompetentnosti su mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojima će se provoditi programi redovitog strukovnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja kao i drugi oblici formalnog i neformalnog obrazovanja (učenje temeljeno na radu, natjecanja i prezentacije znanja i vještina i slično). Za strukovne škole oni znače novu opremu, nove smještajne kapacitete za učenike i učitelje, više konkretne prakse za učenike, suradnju s poslodavcima, razvojno-gospodarskim subjektima, strukovnim udruženjima, visokim učilištima, javnim i civilnim sektorom.

Odlukom o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju, 2018. godine imenovano je ukupno 25 regionalnih centara kompetentnosti za koje će se korištenjem sredstava strukturnih fondova EU osigurat ciljana financijska potpora u rekonstrukciju, obnovu, dogradnju i adaptaciju imenovanih regionalnih centara kompetentnosti, nabavu specijalizirane opreme, razvoj kadrovskih i stručnih kapaciteta, razvoj i modernizaciju različitih vrsta programa koji će se provoditi na razini centara i druge aktivnosti koje su usmjerene k uspostavi organizacije rada i razvoja regionalnih centara kompetentnosti.

Ugostiteljska škola Opatija imenovana je regionalnim centrom kompetentnosti (RCK) u sektoru turizma i ugostiteljstva, čime su stvoreni preduvjeti za provedbu projekta MREŽA KOM5ENTNOSTI.


Prostorni obuhvat projekta


Prostorni obuhvat projekta