Preskoči na sadržaj

Izjava o digitalnoj pristupačnosti
Ugostiteljska škola Opatija nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište "Mreža kom5entnosti" koje se nalazi na adresi www.mrezakom5entnosti.eu.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište www.mrezakom5entnosti.eu djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Dio poveznica na naslovnoj stranici koje su postavljene kao naslovi vijesti nisu istaknute pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama.
  • Pojedine poveznice nisu podcrtane.
  • Dio slika i datoteka nema prikladan alternativni tekstualni opis (ALT tekst).
  • Ugrađeni video zapis nema transkript.

Ugostiteljska škola Opatija radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 8. srpnja 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Ugostiteljske škole Opatija.
Izjava je zadnji put preispitana 8. listopada 2021. Ugostiteljska škola Opatija će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Ugostiteljsku školu Opatija.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta "Mreža kom5entnosti" korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.