Preskoči na sadržaj

Ugostiteljska škola Opatija

Održana edukacija „Ravnopravnost spolova i zabrana diskriminacije“


Održana edukacija „Ravnopravnost spolova i zabrana diskriminacije“

U Opatiji je održana edukacija na temu ravnopravnost spolova i zabrana diskriminacije kao dio programa edukacije za provedbu horizontalnih politika u sklopu projekta MREŽA KOM5ENTNOSTI.

Edukaciju je održala Visoka poslovna škola PAR, a sudionici edukacije bili su predstavnici partnera i suradnika kao i predstavnik Grada Opatije. 

Voditelj projekta Tomislav Kandžija iz Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije otvorio je edukaciju, ukratko predstavi projekt i temu edukacije.

Edukaciju je vodila doc.dr.sc. Gordana Nikolić, dekanica Visoke poslovne škole PAR.

Cilj edukacije bio je podizanje svijesti o važnosti primjene načela ravnopravnosti spolova i suzbijanje diskriminacije, a u svrhu posvećivanja pozornosti navedenoj temi u svakodnevnom radu.

Teme edukacije bile su vezane uz ravnopravnost spolova i zabranu diskriminacije, zakonodavni i strateški okvir o zabrani diskriminacije i ravnopravnosti spolova, te institucionalne mehanizme za njihovu uspostavu, a dio edukacije bio je posvećen specifičnim sektorima koji se bave marginalnim skupinama uz primjenu prakse i preporuke EU. 

Sljedeća horizontalna aktivnost bit će edukacija na temu „Pristupačnost za osobe s invaliditetom“, a održat će u Karlovcu.